Data-Update_656x271_DA
Nu bliver fejlsøgning endnu nemmere.

Kære bruger af Hella Gutmann data

Vi har i et stykke tid arbejdet på nye og bedre muligheder for at vejlede jer mekanikere, når der skal udføres fejlsøgning på værkstedet af de biler, som ofte giver problemer.

De nye funktioner adskiller sig fra ordinær fejlsøgningslogik eller spørgsmålsbaserede vejledninger ved, at bilens tekniske forudsætninger, som er relevante for løsning af problemet, allerede afklares, når bilen vælges. Det kan f.eks. være dieselsystem, EGR-ventiltype og en række andre kriterier.

Til at starte med er fejlsøgningen tilgængelig på dieselbiler med common rail- eller pumpedysesystemer.

Se videoen her..!

Hvordan virker det?
Under fanen ”Diesel” findes der nu et nyt menupunkt, som hedder ”Symptombaseret fejlsøgning”. Punktet findes under dieselsystemet, da det er nødvendigt at vælge det korrekte system først.

Når du trykker på punktet, startes den symptombaserede fejlsøgning. Kender du produktionsåret, skal det vælges først. Produktionsåret bruges til at vise relevante data, f.eks. eldiagrammer, på et senere tidspunkt.

Nu skal du foretage det første valg i den symptombaserede fejlsøgning. Du skal vælge hvilket symptom, der ligger tættest på den tilstand eller det problem, som kunden har beskrevet. Husk, at en god afklaring med kunden gør det nemmere at identificere problemet, så spørg grundigt ind til, hvad kunden oplever, hvornår det sker, og hvilke symptomer der er.

Symptombaseret fejlsøgning virker ved, at du skal svare på nogle relevante spørgsmål, og svarene leder videre til det næste trin, som skal afklares. I løbet af fejlsøgningsprocessen vises der relevante links til, hvordan du finder svaret på spørgsmålet. Det kunne eksempelvis være parameterværdier til sammenligning af tasteforhold for brændstofmængderegulatoren.

Det er vigtigt, at de faktiske værdier er udmålt og afklaret, når spørgsmålene besvares.
Såfremt fejlen ikke lokaliseres i forbindelse med spørgsmålene, resulterer den symptombaserede fejlsøgning i en konklusion med én eller flere ting, som skal afklares, så der forhåbentlig kan findes en løsning på problemet. Den symptombaserede fejlsøgning giver ikke endegyldige svar, men hjælper med en målrettet fejlsøgning.

Hvordan hjælper det mig?

Den nye symptombaserede fejlsøgning hjælper dig, eftersom vi har afklaret en række af bilens tekniske forudsætninger, allerede når du vælger bilen. På den måde kan hjælp til fejlsøgning målrettes, så den fokuserer på de områder, som ofte er fejlkilder på den pågældende bil.

Med systemet får du også en ensartet tilgang til fejlsøgning på biler, hvor kunden kun er i stand til at beskrive et symptom – altså noget, som han eller hun oplever ved daglig brug af bilen. Det er ikke nødvendigt, at bilen har lagret fejlkoder.

Forventningerne til den symptombaserede fejlsøgning er, at systemet kan hjælpe med at spare tid og hurtigt hjælper dig med at finde fejlen eller drage mulige konklusioner, som du bør afklare, inden du skifter dyre dele, som alligevel ikke løser problemet.
Det er naturligvis ikke altid, det er helt så enkelt, men vi håber, at du vil prøve at bruge funktionen, og at den kan hjælpe dig med fejlsøgningen.

Fejlkodebaseret fejlsøgning
Modsat den symptombaserede fejlsøgning anvender den fejlkodebaserede fejlsøgning de fejlkoder, som du indtaster i søgefeltet. I opstartsfasen er det kun muligt at indtaste én fejlkode.

Systemet dækker over EOBD-fejlkoder inden for grupperne P, B, C og U, inklusive underkoder. Systemet kan give en forklaring på fejlkoden, og i forbindelse med de vigtigste og mest hyppige problemer vil det være muligt at se relevante fejlsøgningsområder, som skal afklares i forhold til den indtastede fejlkode. Fra den fejlkodebaserede fejlsøgning er der naturligvis også direkte adgang til relevante fejlsøgningsdata – direkte og uden lange søgninger.

Hvordan virker det?
Fejlkodebaseret fejlsøgning virker ved, at vi hos Hella Gutmann analyserer fejlkoder på baggrund af information om bilens systemer og opbygning samt oplysninger fra producenten. På dén baggrund er det muligt at angive fejlkodens betydning; mulige årsager til, at en fejlkode udløses; under hvilke betingelser fejlen forekommer, og hvilke symptomer koden kan sættes i forbindelse med.

For at afklare hvilket problem der ligger til grund for fejlen, skal de mulige årsager naturligvis afklares, så der er direkte adgang fra årsagerne til de nødvendige fejlsøgningsdata. Du finder det relevante eldiagram, parameterværdier og meget mere med et enkelt klik.

Hvordan hjælper det mig?
Igen er det her vigtigt at huske på, at vi ikke kan give en endegyldig konklusion på det pågældende problem, men vi kan indsnævre mulighederne og vejlede i, hvor fejlen kan findes. Igen er den direkte adgang til relevante fejlsøgningsdata en stor hjælp.

Såfremt fejlkoden eller fejlkoderne, som udlæses fra fejllagret, kan have mange forskellige årsager, kan du med fordel sammenholde årsagerne og fejlsøge på dem, som går igen ved én eller flere fejl.

En anden mulighed er at skifte til symptombaseret fejlkodesøgning, selvom fejlkoder er lagret, da kundens forklaring af problemet kan være med til at give et fingerpeg om, hvor fejlen skal søges.

Du kan naturligvis direkte og hurtigt skifte til symptombaseret fejlkodesøgning ved at klikke på knappen ”Symptombaseret fejlkodesøgning”.

Forventninger til funktionerne
Vi arbejder hårdt på at udvide den symptombaserede fejlsøgning, så den også omfatter moderne benzinbiler, samt udvide den fejlkodebaserede fejlsøgning med forklaringer og fejlsøgningsdata til endnu flere fejlkoder.

Introduktionen af de nye funktioner vil blive fulgt op af nogle kortere specifikke videoer med forklaring af de enkelte funktioner.

Ved introduktionen af systemerne får du adgang til knap 3.000 moderne dieselbiler med symptombaseret fejlsøgning og mere end 4.000 moderne biler med de vigtigste fejlkoder til fejlkodebaseret fejlsøgning.

Du får adgang til symptombaseret fejlsøgning og fejlkodebaseret fejlsøgning, hvis du har købt en Premium datalicens.

Afslutningsvis skal det nævnes, at vi gennem de seneste måneder har opdateret dataløsningen med flere nye biler og en lang række data på eksisterende biler.

Link til symptombaseret fejlsøgning og fejlkodebaseret fejlsøgning

Har du spørgsmål til ovenstående, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os på telefonnummer 86 60 28 88 ligesom du også kan sende os en mail til
info@hella-gutmann.dk. Du kan følge med i vores hverdag på vores Facebook side, og på vores youtube kanal finder du måske gode fifs til dine daglige udfordringer.

Vi håber, at denne opdatering gør dit arbejde meget nemmere, og så vil vi ønske dig god fornøjelse med de nye funktioner.

De bedste hilsner
Hella Gutmann Solutions
Hella Gutmann Solutions A/S
Lundborgvej 10
8800 Viborg, Danmark
Company: +45 8660 2888
E-mail: info@hella-gutmann.dk
Web: www.hella-gutmann.dk
CVR nr.:
87816613
Tilføj venligst info@hella-dk-hgs.news-mailer.com til din adresseliste. Dette vil sikre, at du vil modtage nyhedsmails fra Hella Gutmann Solutions i fremtiden.

Ønsker du ikke længere at abonnere på nyhedsmails fra Hella Gutmann Solutions, kan du afmelde dig her.